میزان کلسیم موجود در مواد غذایی

سه‌شنبه 17 فروردین 1389 ساعت 13:35


 

                                                                     calcium

 

ماده غذایی  واحد  میزان کلسیم

نان بربری  1 کف دست  17 میلی گرم
نان سنگک  1 کف دست  20 میلی گرم
نان تافتون  1 کف دست  20 میلی گرم
نان لواش  1 کف دست 3  میلی گرم
نان فانتزی  100 گرم  17 میلی گرم
شیرگاو پرچرب  1 لیوان  300 میلی گرم
شیرگاو 3%چربی  1 لیوان  300 میلی گرم
شیرگاو 2%چربی  1 لیوان  300 میلی گرم
شیرگاو 1%چربی  1 لیوان  300 میلی گرم
شیر گوسفند  1 لیوان  457 میلی گرم
شیر بز  1 لیوان  317 میلی گرم
ماست5/3% چربی  1 لیوان  300 میلی گرم
ماست2% چربی  1 لیوان   300 میلی گرم
ماست1% چربی  1 لیوان   300 میلی گرم
پنیر  اندازه قوطی کبریت  216 میلی گرم
کشک  1 لیوان  260 میلی گرم
بستنی  1 لیوان  200 میلی گرم
بادام  100 گرم  252 میلی گرم
پسته  100 گرم  136 میلی گرم
کنجد  100 گرم  783 میلی گرم
تخمه آفتابگردان  100 گرم  360 میلی گرم
انجیرخشک  100 گرم 193  میلی گرم
آلبالو خشک  100 گرم  200 میلی گرم
برگه زردآلود  100 گرم  70 میلی گرم
اسفناج پخته  100 گرم  128 میلی گرم
کلم بروکلی پخته  100 گرم  105 میلی گرم
کلم پیچ  100 گرم  212 میلی گرم
جعفری  100 گرم  245میلی گرم
لوبیا سویا  100 گرم  257 میلی گرم
لوبیا چیتی  100 گرم  150 میلی گرم
ساردین  4قطعه نازک  550 میلی گرم  

تن ماهی  100 گرم  93 میلی گرم


                                                      مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم