با این تست متوجه شوید تصور دیگران از شخصیت شما چیست!

یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ساعت 12:31

                                

              

شاید برای خیلی از ما مهم باشد که دیگران با توجه به رفتار و گفتارمان چه تفکری درباره ما دارند، در واقع این مسئله برای ما مهم است که بدانیم با کارهایمان چه شخصیتی از خودمان در مقابل دیگران به نمایش گذاشته ایم و آن ها چطور شخصیتی برای ما متصورند. آیا ما را آدمی مغرور و خودمحور می پندارند یا رئوف و مهربان؟ آیا در نظر آن ها ما انسانی سخت کوش، معقول و هوشیار هستیم یا فردی بی مسئولیت، عصبی و شکاک!

 

برای پی بردن به پاسخ این سوال ها لازم نیست از تک تک اطرافیان مان بپرسیم که چه تصوری از شخصیت ما دارند، حتی اگر این کار را هم بکنیم ممکن است به پاسخ دقیقی دست پیدا نکنیم چرا که ممکن است آن ها در ارائه پاسخ صداقت لازم را نداشته باشند.

 اما راه دیگری هم وجود دارد و آن این که برای دستیابی به پاسخ این سوالات می توانیم به خودمان رجوع کنیم.

 برای این منظور آزمونی را تحت عنوان « آزمون شخصیت شناسی » منتشر کرده ایم.


                                                                    

آزمون شخصیت شناسی 

.1   چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

 الف. صبح

 ب. عصر و غروب

 ج. شب 

   2. معمولاً چگونه راه مى روید؟

 الف. نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند

 ب. نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم

 ج. آهسته تر، با سرى صاف روبرو

 د. آهسته و سربه زیر

 ه. خیلى آهسته 

  3. وقتى با دیگران صحبت مى کنید

 الف. مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید

 ب.دستها را در هم قلاب مى کنید

 ج. یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید

 د. دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید

 ه. با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىکنید 

 4. وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

 الف. زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم

 ب. چهارزانو

 ج. پاى صاف و دراز به بیرون

 د. یک پا زیر دیگرى خم 

.5 وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟

 الف. خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

 ب. خنده، اما نه بلند

 ج. با پوزخند کوچک

 د. لبخند بزرگ

 ه. لبخند کوچک 

.6 وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید

 الف. با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

 ب. با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

 ج. در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید 

.7 سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند

 الف. از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید

 ب. بسختى ناراحت مى شوید

 ج. حالتى بینابین این ۲حالت ایجاد مى شود 

 8. کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

 الف. قرمز یا نارنجى

ب. سیاه

 ج. زرد یا آبى کمرنگ

 د. سبز

 ه. آبى تیره یا ارغوانى

 و. سفید

 ز. قهوه اى، خاکسترى، بنفش 

.9 وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟

 الف. به پشت

 ب. روى شکم (دمر(

 ج. به پهلو و کمى خم و دایره اى

 د. سر بر روى یک دست

 ه. سر زیر پتو یا ملافه... 

10. آیا شما غالباً خواب مى بینید که:

 الف. از جایى مى افتید.

 ب. مشغول جنگ و دعوا هستید.

 ج. به دنبال کسى یا چیزى هستید.

 د. پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

 ه. اصلاً خواب نمى بینید.

 و. معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.

 


امتیازات

 

سؤال اول : الف(۲امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۶امتیاز(

 

سؤال دوم : الف (۶امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۷امتیاز)، د (۲امتیاز)، ه (۱امتیاز(

 

سؤال سوم : الف (۴امتیاز)، ب (۲امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۷امتیاز)، ه (۶امتیاز(

 

سؤال چهارم: الف (۴امتیاز)، ب (۶امتیاز)، ج (۲امتیاز)، د (۱امتیاز(

 

سؤال پنجم: الف (۶امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۳امتیاز)، د (۵امتیاز)، ه (۲ا متیاز(

 

سؤال ششم: الف (۶امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۲امتیاز)

 

سؤال هفتم: الف (۶امتیاز)، ب (۲امتیاز)، ج (۴امتیاز(

 

سؤال هشتم: الف (۶امتیاز)، ب (۷امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴امتیاز)، ه (۳امتیاز) و (۲امتیاز)، ز (۱امتیاز(

 

سؤال نهم: الف (۷امتیاز)، ب (۶امتیاز)، ج (۴امتیاز)، د (۲امتیاز)، ه (۱امتیاز(

 

سؤال دهم: الف (۴امتیاز)، ب (۲امتیاز)، ج (۳امتیاز)، د (۵امتیاز)، ه (۶امتیاز)، و (۱امتیاز(

 

خب، امتیازهایتان را جمع زدید. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید.


                                                              

نتیجه گیرى

 اگر امتیاز شما بالاى ۶۰است: 

دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویند«کاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند. 

اگر از ۵۱تا ۶۰امتیاز دارید:

 بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند. 

 اگر از ۴۱تا ۵۰امتیاز به دست آوردید: 

به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.

 اگر ۳۱تا ۴۰امتیاز نصیب شما شد:

 بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.

 از ۲۱تا ۳۰امتیاز:

 در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید. زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.

 

 و اگر کمتر از ۲۱امتیاز داشتید:

 دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد!


                                                                


نظرات (0)
نظر شما
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد